OBEROENDE EXPERTER PÅ E-HANDEL

Anpassade Magentoutbildningar

Utbildning är en av de viktigaste vägarna för att utveckla dig själv och därmed också det företag eller organisation som du arbetar för. Våra utbildningar ökar kunskapen och effiktiviteten i ditt arbete med Magento. För att kunna försäkra dig om ett bra utbildningsresultat följer våra utbildningar denna enkla mall:

Planering – som ett första steg gör vi en behovsanalys där vi tar reda på det specifika utbildningsbehovet. Detta för att kunna ta fram en utbildning med fokus på det organisationen behöver. Vi planerar också för när utbildningen ska genomföras, tar fram den lärare som är mest lämplig för utbildningsinsatsen samt ordnar med kurslokal, hotell, måltider, sidoevenemang etc, allt beroende på önskemål. Om så önskas åker vi också ut och genomför utbildningen på plats hos kunden.

Utbildning – vi levererar den beställda utbildningen som är anpassad med hänsyn till befintliga e-handel och organisation. Vi genomför olika typer av företagsanpassade utbildningar:
– Inspirationsföreläsningar
– Workshops
– Seminarier
– Långsiktig e-handelsstrategi

Utvärdering – vi utvärderar våra utbildningar dels som en service men också för att vi ska kunna utveckla vår kvalitet.

Kontakta oss direkt för en offert på en anpassad Magentoutbildning eller om ni är intresserad av någon annan av våra tjänster

Eller ring oss på: 042-341010
E-post: sales@caupo.se