Helsingborgs stad – Effektivt system för stadens interna beställningar

Home 9 Helsingborgs Stad

Helsingborgs stad valde Caupo när det var dags att utveckla ett nytt, effektivt system för stadens interna beställningar av datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan hårdvara. 

Caupo levererar en serviceportal med intern e-handel byggd på open source-plattformen Magento 2. Anställda inom staden når portalen via intranätet och genom så kallad single sign-on loggas användaren alltså in automatiskt.

Målet är en riktigt användarvänlig intern “butik”, berättar Martina Lennermo, projektledare på Caupo. Det ska vara enkelt för till exempel en lärare inom kommunen som behöver 30 datorer till en ny skolklass. Han eller hon talar samtidigt om hur datorerna ska vara konfigurerade och vilka program som ska finnas för just de här eleverna.

Förutom en användarvänlig upplevelse effektiviserar e-butiken själva hanteringen av beställningarna på flera sätt. Vid beställning av till exempel en ny dator håller systemet reda på vilken roll och enhet användaren tillhör, och därmed vilken mjukvara som ska installeras och vilket avdelning den interna fakturan skickas till. 

Vi automatiserar också flera moment som gör att hanteringen av själva beställningarna blir betydligt effektivare, berättar Martina. Förutom automatisk inloggning, finns till exempel ett automatiskt flöde för attestering från chef. Vi använder i stort sett bara standardfunktionalitet, vilket gör att det är enkelt att ta bort och lägga till funktioner och att göra uppdateringar, fortsätter Martina.

I projektet har man valt att använda “minsta möjliga leverans” som leveransmodell. Det innebär att funktionerna levereras i omgångar.

I många projekt har beställaren en lista på alla funktioner de önskar och vill ha allt levererat på en gång. Det är sällan särskilt effektivt, eftersom det är i stort sett omöjligt att veta vilka funktioner förutom de mest grundläggande som verkligen behövs i slutändan. Med “minsta möjliga leverans” är vi effektiva, flexibla och utvecklar bara det som verkligen behövs.

Nästa steg i projektet är fler effektiviseringar genom att integrera webbutiken med leverantörer och logistikpartners för att på så sätt automatisera kommunens manuella hantering vid inköp av datorutrustning och annan hårdvara.

Fakta/Om Helsingborgs stad

Digitaliseringsavdelningen är en del av Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg och har hand om stadens digitala utveckling och innovation. Helsingborgs stad har ca 10 000 anställda som servar kommunens nästan 150 000 invånare.

Caupos mission är att säkerställa att det verkliga kundbehovet är identifierat och tillgodosett, bortom tekniska plattformar. Det är det som skapar affärsnytta. Vår affärsidé är att leverera e-handel anpassad för varje enskild verksamhet, med de funktioner som krävs för hög effektivitet i alla kanaler. Vi ger ditt företag möjlighet att växa i den digitala världen.

Våra tjänster

U

E-handelsrådgivning

Oavsett om du ska starta en helt ny e-handel eller uppgradera den gamla så kan det kännas som ett bökigt projekt. Vi på Caupo hjälper dig rätt och hittar smarta lösningar för dina behov.

Implementering

Vi hjälper dig med en förstudie (kravspecifikation och beskrivning). Därefter bygger och utvecklar vi din e-handel och andra integrationer samt ansvarar vi för drift underhåll och support.

R

Utbildning

Vi utbildar dig och din personal i hur ni använder er e-handel på bästa sätt. Vi genomför utbildningar i Magento och Pimcore. Vi skräddarsyr även utbildningen efter dina behov.