fbpx

Fortsatt förtroende från Diodhuset – Adobe Commerce

Diodhuset väljer en Adobe Commerce lösning som sin nya e-handelsatsning. Bengt Ericsson som är VD på Diodhuset har ansvar för denna lösning tillsammans med deras projektgrupp som består av projektledare Robin samt Marcus och David. I lösningen ingår även PIM från PimCore och en affärsystemskoppling till VISMA.

Vi tog tillfället i akt att ställa två frågor till Bengt om valet av oss som partner samt deras satsning. 

Varför valde ni Caupo?
”Vi har en lång och god erfarenhet av Caupo som kompetent leverantör av vår förra e-handelsplattform och känner därför fullt förtroende för samarbetet med vår nya plattform”.

Varför valde ni en Adobe Commerce lösning?
”Vi vill lyfta våra kunders användarupplevelse till en ny nivå och bredda vår e-handel samtidigt som vi får en kompetentare e-handelsplattform för både B2C och B2B”.

2022 kommer bli ett spännande år!