fbpx

B2B-marknadens föränderliga värld – hur påverkar det dig som e-handlare?

Vi lever i en värld som ständigt befinner sig i rörelse där samhället präglas av digitalisering. Utvecklingen av B2B e-handel har tagit fart och den digitala affären hamnar allt högre upp i agendan. Vi hoppas på att se fler aktörer inom B2B komma igång med en e-handelskanal för att styrka kundrelationer, bygga sitt varumärke, skapa enklare administration, konkurrensfördelar och maximera sin försäljning. Med andra ord handlar det om att ta verksamheten till nästa nivå och arbeta i takt med omvärldens förändringar. Vi har i dagens blogginlägg listat 4 utmaningar och möjligheter för e-handel inom B2B.

1. Att leva upp till B2B-konsumentens förväntningar
E-handel inom B2B har mognat och för att nå framgång i denna nya digitala värld krävs detaljerad insikt i kundens behov, och förmåga att snabbt reagera på stegvisa och plötsliga förändringar på marknaden. Det finns fortfarande skillnader mellan B2B och B2C e-handel även fast de olika segmenten närmat sig alltmer de senaste åren. Den stora skillnaden mellan B2B och B2C e-handel handlar främst om att B2B har en mer komplex köpprocess och ett större informationsbehov än privatpersoner. Fler beslutsfattare är delaktiga i köpbeslutet, och för att tillhandahålla den anpassning och de serviceförväntningar kunden har, krävs en smidig och enhetlig upplevelse tvärs över flera kontaktpunkter, oavsett kanal.

2. Den komplexa B2B-affären
Förutom att B2B-köparen förväntar konsumentliknande upplevelser har de också mycket specifika krav och behov som komplexa prislistor, volymorderläggning, arrangemang för återkommande order, artikelkonfigurering och en bekväm process för returer. B2B vill dessutom kunna lägga och returnera order via valfri kanal (säljare, e-handel, på plats, via telefon, via kundtjänst)

3. Förändrade arbetssätt i organisationen
B2B-affärens komplexitet och att överföra företagets processer till det digitala är en stor utmaning för de flesta B2B-företag. Utmaningen ligger i att få de olika affärssystemen att kommunicera med varandra så att korrekt information visas på ett optimalt sätt och integreras för en sömlös upplevelse. För att optimera samarbetet inom e-handel längs hela leverantörskedjan krävs att du som e-handlare skapar en flexibel affärsmiljö där processer och IT-system i och mellan företag helt enkelt fungerar.

Vill du veta hur Caupo kan hjälpa dig att omsätta målsättningar till teknik och skapa unika lösningar inom B2B e-handel? Kontakta oss här.

Kontoret i Helsingborg

Drottninggatan 15
252 21 Helsingborg
042-34 10 10
sales@caupo.se

 

 

Kontoret i Stockholm

c/o Epicenter
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm
08-533 300 10
sales@caupo.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontoret i Helsingborg

Drottninggatan 15
252 21 Helsingborg
042-34 10 10
sales@caupo.se

 

 

 

Kontoret i Stockholm

c/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm
08-533 300 10
sales@caupo.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss:        © Caupo 2019